Attaveqarfissat

Departementet for familie, ligestilling og justitsvæsen
Imaneq 8
Postboks 260
3900 Nuuk
Grønland